26 de setembre, 2012

"LA NAVALLA D'OCCAM" - Mediterráneo - 27.09.12


La navalla d'Occam, conegut com principi d'economia o de parsimònia, és un principi metodològic i filosòfic segons el qual quan dues teories en igualtat de condicions tenen les mateixes conseqüències, la teoria més simple té més probabilitats de ser correcta que la complexa. 
En personal reinterpretació, jo opine que el principi no val només per analitzar teories equiparables, sinó també solucions, o inversions... Voran el que vull dir.
La ciutat de Castelló està plena d'edificis públics buits, sense ús... en un repàs ràpid i de memòria se m'acut l'antic Asil, la Residència de Suboficials, l'antiga Audiència, la Delegació d'Hisenda, la Comandància de Marina del Grau. O edificis dels que caldria revisar-ne i optimitzar-ne l'ús com la Casa de Cultura, Tetuan XIV o el Palau de la Festa.
En paral·lel l'Ajuntament de Castelló paga importants quantitats de diners en lloguers de locals per a diferents associacions o serveis municipals. En eixe sentit és de justícia reconèixer que l'equip de govern està aconseguint importants descomptes, i està racionalitzant els usos, estalviant així bona cosa de diners públics. També és de justícia dir que ho fan per imperatiu econòmic (durant anys s'han gastat els diners que no tenien, i ens han condemnat a la misèria per la propera dècada), i que sempre van votar en contra quan ho proposàvem nosaltres des de l'oposició. 
Ja saben per on vaig, no és nou, concentrar en edificis públics serveis públics i deixar de pagar lloguers a particulars en benefici de la col·lectivitat. I més encara. L'única inversió de la Generalitat seran 2 milions per remodelar l'Edifici d'Hisenda per crear  nous serveis que generaran nous costos que no podem assumir. No seria més raonable usar eixos diners per remodelar Hisenda, o l'Asil que és municipal i instal·lar allà serveis que ara estan ubicats en locals pels que paguem lloguers? Invertir per estalviar (concentració de serveis) o invertir per augmentar la despesa (creació de nous servis)? No és la solució més senzilla, Navalla d'Occam, la més raonable?
“Pluralitas non est ponenda sine necessitate”, diu el principi, és a dir, les coses essencials no s'han de multiplicar sense necessitat. 

1 comentari:

Tàfol Nebot ha dit...

Què Occam ni què collons? Es diu lògica aplastant! El que passa és que si se segueix eixa política, els amos dels locals deixaran de percebre diners públics i, qui són eixos amos? Pregunte.