03 d’octubre, 2012

"ON ESTÀ LA PASTA?"- Mediterráneo - 04.10.12


Des de fa ja alguns exercicis, el Grup Municipal de BLOC-Compromís, celebra anualment un acte públic que titulem: “En què gasta l'Ajuntament els nostres diners”. El format és simple, buidem el pressupost, i amb suport d'un Power Point o similar, projectem un seguit de gràfics senzills, on comparem ingressos, despeses i inversions amb les mateixes partides d'anys anteriors, o fem  comparacions exemplificadores. És un acte obert i publicitat on ve qui vol, i dediquem la major part del temps, a contestar preguntes dels presents. 
A la vista del creixent nombre d'assistents i la seua participació activa, sembla més que evident que l'acte interessa. Per això ahir em plantejava la possibilitat de fer un acte similar amb els Pressupostos Generals de l'Estat. El títol, però, no hauria de ser: “En què gasta l'Estat els nostres diners”, sinó: “On es gasta l'Estat els nostres diners?” Perquè és obvi que no se'ls gasta ací.
Les xifres canten. Si agafem el conjunt de les inversions i el dividim pel nombre de ciutadans espanyols, vorem que cada ciutadà rep de mitja 276€/any. En canvi, cada ciutadà, cada ciutadana de Castelló en rebrà només 174. Són xifres oficials. A Castelló rebem un 63% del que rep de mitja qualsevol ciutadà de l'Estat. El que significa, que alguns reben molt per sobre de la mitjana. 
Això podria explicar-se si Castelló tingués la fortuna d'estar en una situació econòmica de privilegi. Lluny de ser cert. El més de setembre, l'atur a Castelló ha crescut el doble que a Alacant i el triple que a València. 
Que la situació és greu ho sabem. Que el PP que porta governant dues dècades a Castelló i al País Valencià en té una gran part de responsabilitat també. Però els diners s'han de repartir amb justícia i criteris d'eficiència.
Nosaltres esmenarem els pressupostos a través del Diputat de Compromís, però el més important és saber què faran Cervera, Fabra i Figueres. Diputats del PP per Castelló. Si voten estos pressupostos, o uns similars, hauran traït la confiança dipositada per la ciutadania. Estan moralment obligats a votar contra unes pressupostos que ens empobreixen i abandonen. I si al seu partit no els hi agrada, com diria ella, que se jodan!