12 d’abril, 2012

"CONTRA CORRENT" - Mediterráneo - 12.04.12


Rajoy és un home sense gaires recursos (si exceptuem tots els que presenta al Tribunal Constitucional, clar) i davant la difícil realitat econòmica en la que més que viure, estem instal·lats, se li nota molt. 
Aprova una immoral amnistia per als estafadors que s’emporten fora els diners per evitar pagar impostos, mentre es nega a augmentar els impostos a les grans fortunes. Va prometre no tocar la sanitat ni l’educació per ser pilars bàsics d’una societat que es vol del benestar, i es proposa retallar-ne deu mil milions. Totes estes propostes són opinables, clar. 
N'hi ha però una, en la que la majoria de la gent hi està d'acord, i en canvi jo discrepe. Sé que defensar les subvencions als partits i sindicats es fa de mal dir en este moment. Però sempre he estat sincer amb vostés, i no els vull enganyar ara. 
L’article 6 de la Constitució considera els partits polítics instruments fonamentals per la participació política i garants de la pluralitat i voluntat popular. El 7 consagra el paper dels sindicats al considerar-los: “organitzacions bàsiques per la defensa i promoció dels interessos econòmics i socials”. I el  28.1 formula el dret a la llibertat sindical como un dret fonamental.
Estes dues definicions constitucionals donen una idea del pes que tenen en el sistema democràtic. Deixar estes organitzacions, o les patronals, sense finançament obre la porta a dos camins. El primer, els patrocinis per part de grups de pressió o associacions d’interessos opacs, la qual cosa és un risc per la democràcia. El segon, deixar que es financen només amb les quotes dels afiliats. En alguns països, els sindicats es financen així, però aleshores, les negociacions dels convenis afecten només als seus afiliats, i els no afiliats es queden sense protecció ni conveni. Com ho fem amb els partits? Les lleis aprovades només afecten als afiliats dels partits? 
Esta demagògica proposta de Rajoy està feta de cara a la galeria, alimentant la ràbia (no sempre) irracional contra els partits, que ja s’ha dit són pilars bàsics de la nostra democràcia. La proposta de Rajoy somou la pròpia democràcia. És possible que al PP li vaja bé algun altre sistema. Els assegure que a vostés no.