14 de novembre, 2013

"SENSE FOC NI FUM" - Mediterráneo- 14.11.13

Ahir em vaig desdejunar amb la portada del Mediterráneo i una d’eixes opinions del seu director que fan mal. I el mal és que té raó, o quasi bé.
La cosa anava de tot això de reduir l’IVA cultural dels monuments festers. Era una Proposició no de Llei presentada pel PSOE, i modificada parcialment pel PP en la que es demanava la reducció del tipus del 21 al 10%. Com tot, és opinable, nosaltres som partidaris de baixar-ho en tota la cultura, no només l’associada al món de les festes tradicionals, però això és el que havien acordat socialistes i populars. En la proposició no de llei es feia referència a les falles i les fogueres, monuments efímers amb presència a desenes i centenars de municipis valencians. S’obviaven, però, les gaiates. Josep Maria Panyella, diputat de Compromís, és qui va alertar de l’omissió, però la redacció dels majoritaris estava feta pensant només en falles i fogueres, perquè especificava que eren monuments que es cremen. I les gaiates, no. Panyella podia haver fet moltes coses, abstenir-se, votar en contra... però va fer el que crec que tocava. Va votar a favor de beneficiar a eixes festes, mentre anunciava que presentarà una PNLL específica per a les gaiates, que com bé va dir, “no es cremen, però s’encenen”.
Poc espai mediàtic ha tingut l’única postura política digna amb Castelló i les gaiates, que va ser la de Compromís, per això ho explique jo ara. El PSOE ha passat de voler cremar-les (Pla) a fer-les comestibles, “galleter” (X.Puig). I el PP de Fabra del vestit de setí, a l’abandó.