06 de març, 2012

"RAJOY INVENTA EL FACTORING" - Mediterráno - 08.03.12


Resulta que les entitats locals estan arruïnades, unes més que altres, perquè han estat estirant el braç més que la màniga durant anys. Molts anys. Per cert, que de les 50 ciutats més grans de tot l’Estat el 72%  estan governades pel PP. I no cal dir que en el cas valencià el percentatge es dispara! El que sí que cal dir, és que alguna responsabilitat tindrà el partit del Sr. Rajoy en que les caixes estiguen més buides la nevera de Carpanta.
I davant d’esta realitat, Rajoy inventa el factoring. Un crack el col·lega! És a dir, resol el problema del mal finançament dels municipis, i la pitjor gestió, per la via d’intervindre’ls tot transvestit de Merkel, i com si els altres fórem grecs. El PP resta autonomia financera als municipis i no en resol el finançament. 
El Real Decret 4/2012 li diu als ajuntament que li envien totes les factures pendents a data 31.12.11, visades per l’Interventor i Rajoy les pagarà. Les pagarà i després t’ho anirà descomptant de la part dels impostos que anualment l’estat central envia als ajuntaments. Bé, també dóna una segona opció, que l’Ajuntament aprove un Pla d’Ajust (que portarà a més retalls en serveis i augment de taxes i preus públics), i si al govern li agrada, li dirà als bancs que et deixen diners. És a dir, aquells bancs als que el PSOE va deixar diners per davall del 3% d’interés per a que pogueren seguir pagant sous milionaris, executant hipoteques de qui no les pot pagar, i comptabilitzant beneficis multimilionaris; ara deixaran els diners als ajuntaments al 6 o 6’5%. Driiiinnnnng! Calaix!
Creuen que pagaran primer les factures més antigues? No! Donen prioritat a aquelles que hagen denunciat als ajuntaments per morositat (cosa que aconsella el despatx de Garrigues Walker), i abans encara, aquelles d’empreses disposades a renunciar a una part del deute a canvi de cobrar amb trimestres de retard, i poder així pagar les nòmines. Una immoralitat absoluta signada PP.
El PSOE va permetre el major endeutament municipal, premiant als pitjors gestors. El PP castiga a les empreses que volen cobrar, premiant als pitjors gestors. I després diuen que no s’assemblen!