25 d’abril, 2013

"FEUDALISME MUNICIPAL" - Mediterráneo - 25.04.13



Al llarg d'estos dos anys, des de Compromís hem presentat un gran nombre de mocions que reclamen la redacció de diferents ordenances municipals, l'adequació d'algunes existents a la realitat actual, la creació de nous consells sectorials de participació ciutadana, etc. És a dir, estem dedicant una important part de la nostra feina a l'ajuntament a “legislar”. A regular i normativitzar les activitats de relació entre administració i administrat. I ho fem no per complicar-ho tot més, sinó per simplificar-ho, i sobretot, per canviar el model de relació. 
La ciutadania té drets i té deures. Els deures estan perfectament regulats. Un sap que ha de pagar este impost o aquella taxa, i sap quin dia ha d'estar pagat. I si es despista, ja s'encarrega l'Ajuntament de cobrar-li amb recàrrec.
Ara bé, pel que fa als drets la majoria no estan suficientment regulats. Per exemple, una família amb dificultats econòmiques té dret al fraccionament dels impostos, o a una demora determinada. Però no és prou presentar una documentació específica, has d'acabar al despatx del regidor que et dirà si sí o si no. Com un altre regidor et dirà si pots tallar un carrer a festes, o qualsevol altra cosa. 
Això fa que allò que hauria de ser un dret dels ciutadans, esdevinga una mena de favor, o de gràcia, per part d'un polític. És a dir, el PP amb el seus sistema feudal, converteix als ciutadans del segle XXI en súbdits que han d'estar agraïts al micro-rei d'hisenda, o de via pública, o de serveis socials. Nosaltres ho canviarem.