26 de juny, 2014

"BOUS I BICS" - Mediterráneo - 26.06.14

Els bous de vila, no són BIC, perquè l'expedient que va iniciar el PP l'any 2010 es va haver de tancar segons estableix la llei, per no haver aconseguit que almenys dos dels òrgans consultius de la Generalitat, avalaren la proposta. Tan simple com això.
La Llei de Patrimoni Valencià estableix un procediment determinat, que inclou l'informe afirmatiu de dos d'eixos organismes, delimitats en la pròpia llei. El Consell només va aconseguir el vist i plau de la Universidad Católica de Valencia. La Universitat de València i la Academia de San Carlos van considerar que no complia els requisits que estableix la llei del 1998 que el PP modificà el 2007. Si no els agrada la llei, la poden canviar, que tenen majoria absoluta. 
Consultat el Consell Valencià de Cultura, va emetre un informe advertint que la declaració de BIC només afectaria a alguns pobles concrets, aquells que tingueren més tradició. I també, que els bous embolats haurien de desaparéixer tal com els coneixem. O substituïts per bous mecànics, o canviant el foc per llums artificials.
El debat encetat pel PP no és sobre bous sí o bous no. És sobre si han de ser o no BIC. I porta el debat a institucions sense capacitat per declarar-lo. Una mostra evident de l'intent d'us partidista d'una tradició estimada per molts i rebutjada frontalment per altres. Si el PP vol de veres que siguen BIC, que aconseguisquen dos informes favorables i ningú no ho podrà impedir, la resta és demagògia i sectarisme.