29 de juliol, 2015

"SOBRE EL DÈFICIT" CSN 30.07,15

Aquestos dies s’ha produït un intens debat en premsa, entre govern i PP, sobre els comptes municipals i sobre l’existència o no d’un superàvit de 3’4 milions d’€. El PP afirma que van deixar un ajuntament més que sanejat i presentava eixos números, com a un èxit econòmic sense precedents, donant a entendre que havien deixat 3’4 milions al calaix, per a fer-ne el que ens vinga de gust.
Vejem-ho. L’ajuntament té ingressos i despeses anuals. Si els ingressos són superiors que les despeses es diu que té superàvit. Si les despeses són superiors als ingressos, parlaríem de dèficit. Durant anys l’ajuntament ha estat deficitari, perquè els gestors del PP gastaven molt més del que ingressaven, una irresponsabilitat que ens ha dut on estem. Castelló deu 115 milions d’€. I si deu 115 milions com és possible que tinguem un superàvit? Doncs perquè és un concepte comptable, teòric.
El dèficit de l’ajuntament (i de molts altres, i de la Generalitat, etc) arribà a tal extrem que el govern central va haver d’aprovar una llei que restava autonomia als municipis i tutelava els seus comptes. Impedia per llei que cresqués el dèficit, que augmentés el deute. Una llei que obligà a Castelló a aprovar un Pla d’Estabilitat.
Fruit d’aquell pla, l’ajuntament es va veure obligat a retallar despeses, i ho va fer retallant els serveis. Mentien quan deien que havien aconseguit rebaixes en els contractes. El que van fer va ser canviar les condicions dels contractes, pagar menys, obligant a empreses a enviar gent a l’atur i a prestar pitjors serveis. Tenim les proves. Els acords. Els documents. Ara les empreses han perdut la por. Se les ha maltractat per part del PP. 
Però aleshores tenim o no tenim 3’4 milions d’euros de superàvit?    Tècnicament sí. Però la llei diu: o se’ls gasta vosté en el que jo diga abans de tal dia, o han d’anar a pagar els deutes del banc. Per tant, siguem seriosos, menteix el PP quan vol fer creure que els hi han “sobrat” 3’4 milions. Perquè amb eixos diners no pagaríem més que el 3% del que han deixat a deure després de 24 anys de gestió desastrosa. Eixa és la dura realitat. I totes les xifres que he aportat són oficial de l’ajuntament i el Ministeri.