26 d’octubre, 2007

CURIOSITATS COSMIQUES O COM LA MANCA D'ESPAI CANVIA UN TITULAR.
A l'entrada d'aci baix, veieu el títol que vaig posar-li al meu artícle del Crònica. Supose que per manca d'espai, els maquetadors ha decidit que havien de tallar dues lletres. Un artícle determinat com "LA", sembla que degueren pensar que no volia dir res. L'artícle ha eixit publicat com:
EL PROBLEMA NO ÉS LA MÚSICA, SINÓ LA MANCA DE CIVISME I TOLERÀNCIA DEL PP
Jo no crec que el PP siga incívic, si més no en este tema. Crec que ha actuat amb imprudent tolerància. Això és tot. Coses dels follets de les impremtes.