18 de gener, 2014

"INTERNALITZAR" - Levante-EMV- 18-01-13

Emilio Alejandro Núñez Cabezas, va presentar el 2.000 a la Universitat de Màlaga, la tesi doctoral titulada “Aproximación al léxico del lenguaje político español”. 760 folis d’interessant saviesa i 72 de bibliografia. Busque a l’epígraf: “Palabras, giros y expresiones de moda” la nova troballa semàntica de Moliner: “internalizar”, però sense èxit.
El President Moliner la va fer servir davant d’una nodrida representació de professionals amb bata blanca. No perquè l’home estiga malalt, sinó perquè està malalta la doctrina econòmica del PP. Aquella que diu que la gestió privada és més eficaç i eficient que la gestió pública. Jo li he sentit dir això a gent com Alfonso Bataller, que a banda de recordar sempre que pot que és metge com els de la bata, li agrada insistir en que ell té gran experiència en gestió de la sanitat pública. I et ve de gust dir: “doncs Alfonso, segons el teu partit si gestiones la pública, és perquè no vals per a la bona que és la privada”, però no li ho dic, perquè amb este home més val no assumir el risc d’una ironia. 
Bo, el cas és que el partit de l’un i de l’altre, manté que el millor que es pot fer amb els serveis públics és privatitzar-los, però com el nom té mala fama, usen el fantàstic vocable “externalitzar”. És una trampa, perquè externalitzar vol dir-ho fer-ho fora, i ells el que volen dir és que ho facen uns altres. Que òbviament no és el mateix. Tant és així, que ara pretenien “externalitzar” els serveis de medicina nuclear i radiodiagnòstic del Hospital Provincial, però l’empresa beneficiada, ho havia de fer “dins” de l’hospital. De fet, com demostra el contracte que vaig fer públic, havien fins i tot d’acabar les obres del pavelló de l’hospital.
El Síndic de Comptes, per la seua banda, ja havia dit en el seu darrer informe que la Conselleria (és a dir tots nosaltres) havia pagat 16 milions d’euros més per la gestió privada del servei de ressonàncies magnètiques, del que hagués pagat si el servei hagués continuat sent públic. I tot i això, el PP volia externalitzar-privatitzar, el servei de Castelló. “Sostenella y no enmendalla” com el Cid.
Ara però, després de la nostra denúncia i de la campanya dels professionals i usuaris, han fet marxa arrere, i Moliner va comparéixer, per dir que no només no “externalitzarien” el serveis, sinó que tornarien a “internalitzar” les ressonàncies magnètiques. “Internalitzar”!!! Clar, si no gosen dir que volien privatitzar, a vore com diuen que ara “socialitzen”. 
I per què el canvi? Doncs perquè no troben empresa interessada en treballar i cobrar tard i malament, i a sobre, el model del Consorci està qüestionat per la reforma de les administracions locals. Hi ha cinc anys per diluir el Consorci, i passe a ser gestionat directament per la Conselleria, o bé, ho siga en exclusiva per la Diputació. En eixe cas, després d’una transferència de competències en favor de la corporació provincial, que ha d’anar acompanyada de la dotació econòmica suficient
I heus ací el problema. El Consorci està molt mal finançat per part de la Conselleria. De fet, hi ha al voltant de 14 milions d’euros anuals que l’Hospital ha de gastar en medicaments, mentre que la resta d’hospitals, eixa partida l’assumeix Conselleria. Un maltracte inacceptable, que posa en solfa l’excel·lent treball dels professionals, la investigació, i que perjudica de forma clara la qualitat del servei
Per això hem presentat una moció a la Diputació, demanant constituir una Mesa amb Diputació, Conselleria i Sindicats, per dibuixar el millor escenari de futur, que ha d'anar indefugiblement lligat al servei públic.