17 de maig, 2013

"EL NOM I LA COSA" -Levante-EMV - 18.05.13


Jo ja sé que al PP li encantaria que jo perdera el meu temps i el de vostés, parlant sobre l'origen històric o no del nom del nostre país. No ho faré. M'interessa molt més la lectura jurídica de l'intent de prohibir el terme País Valencià, per part del PP, la qual cosa demostra com de desorientat està el Consell i el grup parlamentari popular.
Allò que ningú no pot negar és que en el preàmbul de l'Estatut valencià, el nom de País Valencià apareix en dues ocasions, sent la més rellevant la que es pot llegir a la frase textual: “Aprovada la Constitució Espanyola, va ser, en el seu marc, on la tradició valenciana provinent de l’històric Regne de València es va trobar amb la concepció moderna del País Valencià i va donar origen a l’autonomia valenciana, com a integradora dels dos corrents d’opinió que emmarquen tot allò que és valencià en un concepte cultural propi en l’estricte marc geogràfic que abasta”. 
Tenim doncs el nom del país al preàmbul de l'Estatut. El dubte seria per tant saber si allò que el preàmbul diu te valor jurídic. I esta discussió legalista la tenim resolta gràcies al PP i Rajoy. Sí. Quan Catalunya va aprovar el seu darrer Estatut va incloure el terme nació, al preàmbul, pensant que això en facilitaria el tràmit parlamentari. Un grup de diputats populars, entre ells Rajoy, van presentar un recurs d'inconstitucionalitat discutint part de l'articulat, i també la denominació de “nació”, per a Catalunya.
La resposta del Constitucional diu textualment que el preàmbul "carece de eficacia jurídica interpretativa", però afegeix que “constituye un elemento singularmente relevante para la determinación del sentido de la voluntad legislativa", raó per la qual, declara el text inconstitucional en eixe apartat. És a dir, el que diu el preàmbul d'una llei orgànica, té la suficient força jurídica, com per a que el TC ho puga declarar inconstitucional. Sent que el nostre no és inconstitucional, allò que diu el preàmbul és legal, i susceptible de ser usat. No cal perdre-hi més temps. 
El histriònic i profundament inculte diputat Rafael Maluenda, posa cara a un intent de reobrir aquella anomenada Batalla de València, que ens va tindre entretinguts durant la transició i els primers 80, mentre la dreta i l'esquerra espanyola aprofitaven per “muntar la cova en casa” que diu la cançó. Ara busquen desesperadament el mateix. Que ens ocupem del nom del país, en lloc d'ocupar-nos de la gent que viu al país. No els hi eixirà bé. Per això aquell cartell a les Corts recordant, que mentre ells intenten prohibir dues paraules, hi ha més de 720.000 valencians i valencianes que no tenen ni per a sopa de lletres. 
La batalla del PP en este tema és doble, primer, la cortina de fum que pretén deixar fora de l'agenda política, tot allò que preocupa a la ciutadania. L'atur, la situació econòmica, la desindustrialització, les retallades en serveis públics, la corrupció... Resulta del tot patètic vore al PP fer allò que tan critica, d'embolicar-se amb una bandera. I no s'embolica amb un diccionari, perquè posar “Maluenda” i “diccionari” en una mateixa frase podria provocar la fi dels temps.
D'un altre costat, la mesura busca un atac a part de la solució. I la solució a la greu situació valenciana té a vore amb l'empoderament, amb prendre consciència d'allò que som com a poble. I és obvi, que Comunitat és un nom buit de contingut, i que és impossible d'associar-lo a una emoció de pertinença. País és tot un altra cosa. Si eres país, eres conjunt, i eres fort, i eres capaç de parlar de tu a tu. Per això el PP no ho vol (i no ho vol part del PSOE, recordem Alarte), perquè creuen que prohibint el nom, prohibeixen la cosa. És un poc allò del Newspeak, d'Orwell. Matar la paraula per matar el concepte. 
No se'n eixiran amb la seua. No tornarem a picar l'esquer. Sense cedir en l'ús de País Valencià, a Compromís tenim coses més importants de les que parlar i de les que ocupar-nos.

3 comentaris:

Anònim ha dit...

No obstant, no es podría plantejar recurrir la norma aprobada pel Parlament valencià al Constiucional?

Balta.

Nomdedéu ha dit...

jo entenc que sí. I crec que es guanyaria sense gaires problemes.

Guerau ha dit...

Unes preguntes lògiques: Que no és un país? Que no és valencià? I què són sinó el País Basc i el País de Gal·les?

D'altra banda, quant a la qüestió jurídica: Com bé has dit, el preàmbul de l'Estatut parla del concepte de País Valencià i de l'esperit d'integració que l'Estatut representa. L'actitud intolerant del PP és palesament antiestatutària per anar en contra de l'esperit que inspira la norma bàsica dels valencians. Hauria de ser denunciada davant el Tribunal Constitucional per atemptar contra la convivència democràtica. Per cert, si són tan primmirats amb els noms, ¿què faran després? ¿Prohibir l'emissió de totes les televisions i ràdios que fan servir les expressions "Regió Valenciana" i "Levante"? Expressions que de fet no hi apareixen enlloc a l'Estatut, ni tan sols al preàmbul.