15 de maig, 2013

"NO PODREM PAGAR" - Mediterráneo - 16-05-13Més enllà de les imputacions la vida municipal continua. I hi ha un tema que em té molt capficat. Sobretot, perquè hem detectat una absoluta inacció per part del govern municipal, i això, clar, fa més por que altra cosa. 
Voran, les rondes de circumval·lació de la ciutat es van fer sobre terrenys que en molts cassos eren particulars. Com és una infraestructura d'interés general els terrenys es van aconseguir per la via de l'expropiació. És a dir, els propietaris estaven obligats a vendre a canvi d'un preu determinat. Però la norma és ara més flexible que fa anys, i permet una segona forma de pagament. No es paga en efectiu, sinó en “aprofitament urbanístic”, és a dir, es canvien els terrenys per dret urbanístics que els propietaris podran exercir quan es desenvolupen els PAIS on se'ls hagen reconegut els drets. Terrenys a canvi de dret a construir en altres llocs.
Ara bé, com el legislador és llest i sap que de vegades els desenvolupaments urbans es retarden, estableix que si passat un temps determinat des de l'expropiació no s'ha desenvolupat el PAI, els propietaris poden exigir ser expropiats. És a dir, l'Ajuntament ha de pagar en efectiu.
Doncs bé, el temps ha passat, els PAIS no es desenvolupen, i en breu poden començar les peticions d'expropiació. L'Ajuntament haurà de pagar sí o sí. Els comptes més conservadors parles d'un mínim de 15 milions d'€. D'altres parlen de més de 50 milions. En tot cas, inassumible. Quan ho vaig plantejar el PP es quedà lívid. Si reaccionen ja els avisaré.