04 de juliol, 2013

"EL PATI DE DARRERA" -Mediterráneo - 04.07.13

El passat dia 6, l’alcalde Bataller va comparéixer davant el TSJ imputat en el cas Gürtel. Per la vesprada es va reunir amb els portaveus en busca d’una foto amable i, a canvi, no ens va explicar absolutament res del que havia passat pel matí. Això sí, ell, el sospitós de conductes impròpies, ens va intentar alliçonar a nosaltres. Fins i tot ens amenaçà: “ya veremos quien cumple y quién no el código de buen gobierno”.
Es tracta del document aprovat el 2006, on s’afirma que els membres de la corporació ens hem de sotmetre a un conjunt de principis ètics. 
En l’apartat que fa referència a la integritat, es diu textualment: “S’abstindran de tota activitat privada o interés que puga plantejar conflictes d’interessos amb el seu lloc públic”. De fet, segons el mateix punt, ni durant el mandat, ni passat un any, no podem treballar per empreses amb les que haguem mantingut relacions des de l’Ajuntament.
Miguel Ángel Mulet dirigeix l’àrea d’urbanisme, des d’on s’han concedit almenys tres llicències d’obres a l’empresa de la que és assalariat segons consta a la seua pròpia declaració d’interessos.
Com les llicències són actes reglats, la participació del regidor es tendint a zero. Per tant, no crec que hi haja res que contravinga el codi penal, però sí el codi ètic. De forma flagrant. No sé si és a això al que es refereix l’Alcalde. 

Jo comprenc que la tasca opositora de subratllar sovint les mancances del govern, ens puga fer antipàtics, però abans d’amenaçar cal mirar el pati de darrera.