02 de febrer, 2011

"LLOGUERS I EDIFICIS BUITS" - Mediterráneo -02.02.11


Mostra un mapa més granL’Ajuntament de Castelló paga anualment prop d’un milió i mig d’euros en lloguers per diferents locals disseminats per la ciutat. Un dineral que dóna per a plantejar-se dues grans preguntes: És normal tindre repartits locals per tota la ciutat? I la segona: hem de comprar o llogar?
És evident que els locals de les associacions de veïns han d’estar al seu barri, com hi han d’estar les d’associacions de gent gran o les tinences d’alcaldia. El que ja és més discutible és que Serveis Socials estiguen a un carrer, Comerç i Sanitat a un altre, Planejament i Gestió Urbanística a un tercer... i seguim... AMICS, SIO, Patrimoni. Quan els tres grups ens vam posar d’acord en la necessitat de fer un nou edifici municipal donàvem resposta a les dues preguntes. Centralitzar les dependències facilita les gestions a la ciutadania, i la propietat resulta a la llarga més còmoda i econòmica que pagar lloguers.
El que passa és que tardarem en tindre eixe edifici, perquè no tenim diners. I no en tenim perquè la situació econòmica general és duríssima; perquè el govern central i el valencià maltracten Castelló d’una forma tan continuada com injustificada; i finalment perquè l’equip de govern gestiona l’economia de manera manifestament millorable.
Però es dóna la circumstància que fruit d’una complexa negociació amb el govern central, l’antic edifici de l’Audiència Provincial ha estat cedit al 50% a l’Ajuntament i la Universitat. I ací és on entra el BLOC. Hem proposat que els serveis jurídics i econòmics estudien el cost del trasllat a l’audiència dels diferents serveis municipals esmentats més amunt. Per molts diners que puga costar l’adequació de l’espai, fins i tot si costés un milió d’euros, en els següents tres anys n'estalviaríem tres. Tres milions d’euros que ara paguem en lloguers, i que ixen, centimet a centimet, dels seus impostos. Paga la pena, no troben?
Quan sec a escriure este article, encara no sé què contestarà el PP, però jo tinc clar que el sentit comú reclama que no cal seguir pagant lloguers d'oficines quan tens un edifici d'oficines buit. El trobar la formula per que la necessitat i l'oportunitat encaixen és el que es demana de la política.