19 de juliol, 2011

"FURTA TARONGES" - Mediterráneo - 21.07.11


Qualsevol percona de qualsevol estat y condició que sia que serà atrobada furtant de qualsevol heretat de la present Vila qualsevol gènero de fruits, per dits fuits e o presa de mà, encorre en pena de 30 sous, lo ters al señor rey, lo ters a l'amo de la heretat y lo ters a l'acusador, lo qual és cregut ab son jurament, y qualsevol pot ser acusador, y en la mateixa pena encorren los que en dites heretats furtaran lleña. Y, admés de la dita pena pecuniària qualsevol percona que serà atrobada furtant herba, palla, raïms y altres qualsevols fruits encorre en pena de estar a la vergoña ab una cadena al coll en la plaça pública de dita Vila.

Això estableixen les ordenances de Castelló de l'Edat Mitjana, per a aquells que entren a furtar a camps i horts dels veïns de la Vila.
Els que tenim una mitjana edat (no confondre amb l'Edat Mitjana) recordem les històries dels guàrdies de camp perseguint jovenelos entre tarongers, i en el pitjor dels casos, disparant al seus culs postes de sal.
Han passat els anys i no sembla hui sensat proposar que aquells que siguen enxampats furtant als camps, hagen de dur un esquellot al coll i unes cadenes, mentre són exposats en plaça pública, per la burla i l'escarni ciutadà. Tampoc sembla raonable que se'ls hi haja de salar el cul, com si les seues natges foren dos amables sardines de bota. Però alguna cosa haurem de fer!
El nostre camp ha sofert l'empenta brutal de la industrialització primer, el turisme més tard i finalment la rajola, i les fanecades que no estan ermes, els hi falta ben poc.
Una llàstima, no només perquè la taronja forma part de l'ADN de la Plana, sinó perquè és també un pulmó verd indispensable a l'entorn de les nostres ciutats. Hem proposat manta vegades fer un banc de terres, on els propietaris que no volen o poden conrear-les les posen a disposició d'aquelles persones que voldrien fer-ho i els hi manca precisament la terra. Un tracte just que convé a totes les parts. Un camp més viu, que dificultaria la feina dels lladregots furta collites. Però ací no fem res, bé, sí, desarticular la guarda rural.
I alguns collint a casa aliena. Una pena.