20 d’abril, 2011

"INAUGURAR UN PROTOCOL" - Mediterráneo - 21.04.11


D'ací 6 setmanes hi ha eleccions municipals, en les que la gent decidirà qui vol que els governe. Malgrat tot, en el darrer plenari de l'actual corporació, l'equip de govern ixent porta a aprovació una de les condicions del Protocol que han signat esta mateixa setmana amb la Fundació Dávalos Fletcher. En ell es compromet a permutar l'antiga fàbrica propietat de la Fundació per 4 solars municipals i un aparcament de 300 places en el subsòl, el qual ha de construir l'Ajuntament. Després de quatre anys de promeses incomplides, podria entendre que es signés per raons d'urgència. Però al Protocol es pot llegir “las necesidades colectivas no precisan de una satisfacción inmediata y admiten perfectamente demora...” Si no és per urgència, per què forçar el darrer plenari? Ho explica l'acord de la Junta de Govern Local: “asumidos por el Excmo. Sr. Alcalde en fecha 11 de mayo de 2007 ante el Notario del Ilustre Colegio de Valencia don Agustín Cerdá Ferrer con número de protocolo 1.263, el compromiso de converir dicho inmueble en un gran centro de ocio para adolescentes”. D'entrada no és un acord de la Corporació ni ho va signar l'Alcalde, sinó el candidat del PP, però en tot cas es demostra que s'ha forçat per qüestions estrictament electorals. A falta de Centre d'Oci, inauguren un protocol.
Protocol, per cert, ple de condicionals i futuribles, que ben bé podria acabar amb que l'Ajuntament contracte i pague un projecte de rehabilitació que mai es puga fer. Ja siga perquè el Protectorat de la Fundació no autoritze la permuta (tres solars han de destinar-se per llei a habitatges de Protecció Oficial, i l'altre a usos socials), o sobretot, perquè el Consell no pose els aproximadament 16 milions d'€ per a dur endavant les obres. I tot això mentre els solar resten bloquejats durant tres anys, sense possibilitats de vendre a un comprador, cas que este aparegués. Francament, sent en principi favorables a una operació de compra o permuta de la fàbrica, pensem que les coses es podrien fer millor. Bàsicament per protegir els interessos de la Fundació que sempre ha estat generosa amb la ciutat, i els de la ciutat, que resulta massa generosa amb els qui ens governen ara.

1 comentari:

Tonet ha dit...

La societat pot tindre unes priorietats i saber d'on retallar per reduir despeses però alguns polítics fan just tot el contrari, de moment es prorroga la presència espanyola a la guerra de Libia per 2 mesos més i 43 milions d'euros, encara que ens vulguen fer creure allò d'ajuda humanitària i no per fer el seguidisme i pagar favors d'americans,anglesos i francesos. Complicat està el tema dels diners si cadascú va a la seua. Quantes coses de més profit es podrien fer amb 43 milions d'euros.