20 d’abril, 2019

"ELS SOBRES DEL PP" -Levante-EMV- 20.014.19


L'any 2004 jo era regidor i es van convocar eleccions generals. Un dia, com tants altres, vaig baixar a la planta baixa de l'ajuntament, a la zona retolada com « àrea de concejales », com si el de l'oposició no ho fórem, com si fórem conillets de Pasqua, o selles de muntar ponies! En fi. El cas és que em vaig trobar que havien organitzat l'oficina electoral del PP. Un nombre inusualment elevat de persones usuàries dels serveis socials, feien cua, per tal que els assessors del PP, i alguna funcionària que el govern havia distret de les seues obligacions i l'havia assignat a estos menesters, els hi preparés el vot per correu. Fotocòpia del DNI, papereta plegada i al sobre, i no es preocupe que ja ho durem nosaltres a Correus. Ignore si a canvi d'alguna promesa, d'alguna cosa tangible, o per una amabilitat i magnanimitat inusitada. Al cap i a la fi, en aquella època, les prestacions dels serveis socials no depenien tant de la valoració i anàlisi dels tècnics, sinó de la voluntat generosa del poder polític que decidia qui tenia un val per anar a comprar o una ajuda concreta. I la gent és agraïda...o ostatge del xantatge. Vota'm a mi, que sóc qui dóna els les ajudes.

Em vaig queixar, com és lògic, i van traslladar l'oficina electoral a la seu del partit, on sempre havia d'haver estat. No sorprén que ho dugueren a la seu, al cap i a la fi, l'any 2007 o 2008, ja vaig denunciar a un plenari que una de les persones que feia anys cobrava de l'Ajuntament com assessor municipal, no treballava al consistori, ni se l'havia vist mai per allí. El portaveu popular confessà que treballava a la seu del partit, perquè els seus assessors treballaven on a ells els donava la real gana. Encara que figurés en la nòmina de l'ajuntament, i fos l'ajuntament qui li pagues la seguretat social. En fi. Aleshores era així. Era l'època en què el PP de Vall d'Alba, de Cabanes i vés a saber d'on més, inflaven el cens electoral per guanyar fraudulentament les eleccions. Era l'època en la qual les campanyes electorals, com la del 2011, es pagaven (almenys parcialment) il·legalment amb diners de la corrupció. Ja hi ha sentències que diuen que a Castelló també. Sí. A Castelló.

Ara hem descobert un intent de frau massiu en el vot per correu a les generals. PP i PSOE ho han denunciat. Nosaltres ja ho vam comunicar també a la JEC. Un elevat nombre de persones relaten haver rebut a casa el sobre de les votacions per correus, amb una papereta del PP del 2016, ensobrada. El PP es queixa, i diu que per error (o no) algú ha posat les seues paperetes del 2016 en lloc de les del 2019, i que això els pot perjudicar. No. No és exactament això. Bon intent, però no és això. Quan demanes el vot per correu, has de rebre a ta casa un sobre que continga les paperetes de tots els partits, i un sobre buit per cada urna (en este cas, Congrés, Senat i Corts). El que en realitat es denuncia, és que dins del sobre del Congrés hi ha una papereta del PP. I això no és un error per voler reciclar sobres, com s'ha dit. Perquè mai haurien d'haver-hi hagut eixes paperetes dins dels sobres. Mai. I és més que evident, que això està fet a consciència (per algú sense consciència) en un procés manual, amb voluntat de manipular resultats. Apareixen ara, però la JEC explica que segons Subdelegació es deu a haver volgut utilitzar sobres sobrants del 2016. I aleshores la pregunta és... El 2016, a la Subdelegació qui va introduir eixes paperetes als sobres? Amb quin motiu? Es volien enviar per correu? Algú havia muntat una oficina electoral del PP a la Subdelegació, com abans feien a l'Ajuntament, i eixos sobres anaven a repartir-los en mà als seus afiliats? No ho sé. Tinc més preguntes que respostes.

Però en estos casos, sempre hi ha una pregunta principal. A qui beneficia una cosa així? Analitzem les opcions. Tu reps a casa la documentació, agafes la papereta del partit que has triat i la poses al sobre, sense adonar-te'n que ja n'hi ha una. En el moment de l'escrutini, qui compta veu que hi ha dues paperetes, i fins ara, les instruccions de la JEC han sigut sempre clares. Si hi ha paperetes de dos partits, s'anul·len, perquè no es pot saber amb certesa a qui volia votar l'elector. Si les dues són del mateix partit, es dóna el vot per vàlid (òbviament només una papereta) perquè queda clara la volutat de votar a eixe partit. Per tant, l'únic que en qualsevol dels escenaris podria eixir beneficiat és el PP. La resta de partits seriem perjudicats. I tot això que dic no demostra qui ho ha fet, però evidencia qui no ho ha fet. I la pregunta final. Si en un procediment tant complex i regulat on intervé la subdelegació, la Junta Electoral Central i els funcionaris que s'hi designen, el servei de Correus, etc, poden manipular-se així els sobres... ja saben per on vaig, no?