08 de novembre, 2011

"XIRINGUITOS, ANEM PER PARTS" -Mediterráneo -09.11.11


Primera part. L’ajuntament dóna la possibilitat de muntar xiringuitos a la platja. Quatre empreses en munten. La veritat és que sobrepassen en molt l’espai acordat, raó per la que el Ministeri sanciona a l’ajuntament, qui paga les multes i les repercuteix a les empreses. Però estes, recorren judicialment les sancions, més que res per guanyar temps, ja que saben que efectivament han sobrepassat en molt l’espai acordat. El BLOC diu que s’hauria d’afegir una clàusula al concurs que impedís presentar-se a empreses que tenen pendents sancions per mal ús de les condicions de la cessió. El PP ens acusa de voler acabar amb el sistema judicial, d’atemptar contra la llibertat d’empresa i de donar-li pistes a Islero, de per quin costat entraria a matar Manolete. El cert és que hui, les empreses encara deuen més de 90.000 € a l’Ajuntament. Algunes van pagant a mida que perden els recursos, n’hi ha una a la que ni se li ha pogut comunicar la via executiva, perquè ha desaparegut! Tot i estar desapareguda se li va renovar la concessió per al 2009. Any en que tornà a incomplir les condicions i tornà a deixar a deure la sanció.

Segona part. Les empreses es senten utilitzades com ariet d’una batalla contra el govern central. Diuen que l’Ajuntament els va deixar creure que podrien obrir més temps i durant més hores. Però després les llicències es retardaven. Acusen a l’Ajuntament d’una obvietat, haver permés els grans “botellons” a les immediacions dels seus negocis. La qual cosa és il·legal, està prohibida per l’ordenança municipal, per ells és competència deslleial, i dóna mala imatge a l’entorn. Diuen també que l’Ajuntament té retinguts més de 200.000 € en concepte de fiances ja vençudes i que no els paga. Han denunciat a l’Ajuntament. I per últim es queixen de la desproporció entre el que Costes cobra a l’Ajuntament per l’ocupació i el que l’Ajuntament els cobra a ells, que es multiplica per qui sap quant, arribant de vegades a exigir més de 40.000 € per local.

Epíleg. Les empreses han de pagar, i el PP ha d’explicar si amb estes pràctiques es finança immoralment l’Ajuntament (no ells), tot extorsionant i usant als empresaris. I s’han de tornar les fiances.