15 de novembre, 2015

"DIGUEM LA VERITAT" Mediterráneo 15.11.15

L’Estepar és el nom d’una de les partides històriques que configuren la geografia de Castelló. Dins de la partida hi havia un àmbit urbanístic conegut amb el nom tècnic de 17UE-T. El 22 de desembre de 2005, es va adjudicar el PAI d’eixe nom. I el 26 de desembre del 2008, la reparcelació. I finalment, em març del 2009 es va fer la inscripció al registre de la propietat. Segur que recorden qui governava Castelló el 2005, 2008 i 2009.
És probable que algú de vostés es pregunte com és possible que algú tinga permís per a operar urbanísticament quatre anys abans de ser propietaris formals del sòl? Doncs per una llei feta pel PP per afavorir l’especulació, que permetia presentar un projecte urbanístic encara que no tingueres propietats. 
El cas és que la crisi va fer que el projecte, com tants altres,  quedés en stand by, i com sempre passa en estes coses, als dies seguiren els mesos i als mesos els anys. I arribà el 2013 sense moviments i com les llicències caduquen si no s’executen, transcorregut el termini, l’ajuntament inicià els tràmits per deixar sense efecte el permís. La propietat, però, va demanar al govern municipal del PP que suspengués el procediment de resolució, perquè estaven buscant inversors. El govern actual declara la caducitat de no poques llicències cada mes, pel mateix motiu. Però sembla que l’anterior govern estava molt interessat en este projecte, perquè va suspendre la suspensió i allargà el termini. I fins a hui. Fins al 18 de juny que els tècnics signen l’acta d’inici de les obres.
Com va explicar el Secretari Autonòmic de Comerç, des de que el Parlament Europeu aprovà la Directiva Bolkestein i els governs del PP van adaptar la legislació espanyola i valenciana, ja no és possible impedir la instal·lació d’un comerç (gran, menut o mitjà) per qüestions d’impacte econòmic. Només problemes de planejament urbà o d’accessos, podrien permetre aturar una iniciativa així. Perquè la legislació urbanística i comercial del PP afavoreix les grans superfícies contra el comerç local. Per això resulta tan ofensiu i cínic, llegir ara al PP, autor del guió d’este embolic, mostrar la seua preocupació.
El govern actual aposta pel comerç de ciutat, el del centre i el dels barris. Repensant les ajudes perquè les que hi havia, s’han demostrat poc útils. Amb campanyes d’animació. Amb campanyes de fidelització. Reestudiant els fluxos del trànsit per facilitar l’arribada als aparcaments... La nostra aposta pel comerç local és absoluta i definitiva. I no només perquè és el que genera llocs de treball de més qualitat, el que reinverteix els seus guanys en la pròpia ciutat... També perquè configura un model de ciutat que és el nostre. Amb vida als carrers, la qual cosa dóna seguretat i manté vius els barris i el centre. No ens agrada una ciutat on per comprar unes espardenyes hages d’agafar el cotxe. Això és més estressant, més car, més contaminant, més insegur. 
Ara com ara, ni la Conselleria ni l’Ajuntament té cap petició de llicència per obrir cap negoci en eixe lloc, i si algun dia es presenta, l’estudiarem amb deteniment, la mirarem amb lupa. Però ni podem, ni volem, ni devem prendre cap decisió contraria a dret. Podrem prendre decisions de caràcter fiscal que beneficien els menuts front als grans. Però poc més amb este marc legal. No puc ser més sincer. Ja quasi que em conformaria amb que els altres ho foren tant com ho és este govern.