21 de desembre, 2019

"PARULES I FERRAMENTES" - El Mundo- 21.12.19


Segons el diccionari, la lleialtat és la fermesa en els sentiments i en les idees que fa que una persona no enganye ni traïsca als altres. Una segona accepció parla de la gratitud i obediència que mostra un animal cap al seu amo. I és possible que ací estiga el problema. En les diferents accepcions dels mots.

Per això caldrà, potser, definir també el que significa amo. I ací trobem fins a tres possibles definicions. És la persona al servei de la qual treballen altres persones, o la persona que dirigeix la casa, que rep els hostes, o fins i tot, la persona remarcable en la seua especialitat, que destaca en el seu medi. A esta darrera accepció se li'n diu col·loquialment ser el puto amo. Crec que cap de les tres s'ajusta al que ha de ser una relació entre grups de persones, per tant jo descartaria allò de l'obediència de l'animal a l'amo. Em quede amb la primera definició de lleialtat, la que parla de fermesa en la defensa de les idees pròpies.

El que passa és que quan parlem de política, hi ha una certa tendència global a parlar de la importància de les opinions monolítiques, i tal com jo ho veig, podria ser un error de concepció. La pluralitat és un valor absolut en democràcia. Tornant al diccionari, trobem dues definicions, i un exemple que acompanya a cadascuna. Pluralitat és la quantitat d'alguna cosa: La pluralitat d'idees afavoreix el diàleg. I és també, la varietat d'aspectes, tendències o característiques que té alguna cosa: La pluralitat és essencial en una democràcia.

Jo ja entenc que de vegades la pluralitat pot representar alguna dificultat bàsica, tot i que defense el valor suprem de la pluralitat en democrà
cia, però el mateix diccionari ens diu com s'han de resoldre les diferències de criteri, i la paraula clau és diàleg. I es defineix el diàleg com la conversa entre dues o més persones que es tenen familiaritat. O com la discussió sobre un assumpte o sobre un problema amb la intenció de prendre un acord o de trobar una solució.

Empatia i generositat són dues paraules també importants. La capacitat i la voluntat de posar-se en la posició de l'altre per poder entendre millor les seues motivacions. I la generositat. De totes les parts i en totes les direccions. Del gran cap al menut que l'ajuda a ser els suficientment gran. I del menut cap al gran, perquè sense ell tampoc no podria.

La democràcia necessita un ús pulcre dels conceptes. Per entendre'ls, tenim els diccionaris, uns llibres que fullegem menys del que caldria. Però per fer efectius tots eixos conceptes, tenim dependència de les nostres eines personals. De les nostres ferramentes. I si no tindre les adequades, pot representar una limitació.

El psicòleg Abraham Maslow va dir que si la teua única ferramenta és un martell, tendeixes a tractar cada problema com si fos un clau. Igual és un bon moment per a demanar al Pare Noel, una caixa de ferramentes. Amb un provador de corrent de voltatge per evitar sobrecàrregues, un bon grapats de connectors per unir el que s'ha separat, i un gel lubricant per passar cables. Si és que volem que la instal·lació aguante, clar! Bo, en realitat, jo més que una caixa, en demanaria tres.