28 d’octubre, 2014

"BARRACHINA, EL CASTOR, EL BOE, I EL MORRO QUE TENEN" www.castelloninformación.es - 29.10.14

El projecte Castor és un dipòsit estratègic artificial de gas natural situat davant de la costes de Castelló en aigües del Mar Mediterrani . El dipòsit és el cinquè i més gran dels existents o planificats a Espanya , creat per suplir la demanda energètica espanyola de gas natural en cas d'escassetat o cessament de les importacions . El projecte Castor podia emmagatzemar un màxim de 1900 milions de metres cúbics de gas natural, suficient per subministrar l'equivalent a 50 dies de consum a Espanya.
És un projecte gestat en temps del govern socialista de José Luís Rodriguez Zapatero i aplaudit amb vehemència pel partit popular. 
Nosaltres sempre ens hi vam oposar. Sempre. Fins i tot en els tràmits administratius que podríem considerar menors, pel que fa a permisos d’obra i activitat de les oficines terrestres. Ens costà moltes crítiques la nostra posició.
El Govern de Rodríguez Zapatero va pactar una indemnització d’uns 1.350.000 d’Euros, que l’empresa concessionària (participada de forma molt notable per ACS de Florentino Pérez), cas que finalment no arribés a funcionar la instal·lació, o per alguna raó no imputable a negligència de la pròpia empresa hagués de tancar.
En aquell moment el PP no va badar boca. Probablement perquè este peculiar sistema d’entendre la llibertat econòmica i de mercat, és la mateixa que aplicà el PP per posar en marxa (encara no funciona) l’aeroport de la Vilanova. Si hi ha guanys, per a l’empresa. Si hi ha pèrdues, compensem amb diners públics! Així també munte jo un negoci, no te fot!
El cas és que la injecció de gas al dipòsit provocà desenes i desenes de terratrèmols al llarg de tota la cosa. Provocant la lògica alarma entre els habitants. I aleshores començà el festival polític.
El PP va voler monopolitzar les queixes, davant un PSOE atordit pel pes de la magnitud de la seua imprudència en la gestió. I dic imprudència perquè a mida que anàvem desfent el cabdell administratiu, trobàvem més i més irresponsables irregularitats. Com la manca d’informes rigorosos de possibles impactes ambientals. 
Els ajuntaments es van queixar, i Compromís va dur a la Diputació de Castelló una moció demanant la paralització i desmantellament de la bèstia de ferro i por. I també dur a la fiscalia tot el procediment administratiu. El PP es sumà voluntari, i anà més lluny, va esmenar la nostra moció dient que a banda del que proposàvem, calia perseguir judicialment a tots els responsables polítics i administratius implicats.
Mentre, van passar els mesos, i finalment Castor tancà. Va renunciar al projecte, però va exigir cobrar la indemnització. La banca sempre guanya, que diuen als casinos de ruleta trucada.
El que permetia a Florentino fer calaix era l’ordre que tot seguit cite textualment:

ORDEN ITC/3995/2006 de 26 de diciembre, por la que se establece la retribución de los almacenamientos subterráneos de gas natural incluidos en la red básica.

Art 5.3. En el caso de que el titular de la concesión de explotación de la misma en el plazo máximo de cinco años a partir de la fecha de su entrada en vigor, se reconocerá la inversión en instalaciones a la que se hace referencia en el artículo 3.2 de la presente Orden, realizada con posterioridad a la fecha de entrada en vigor de la concesión, y una vez descontados los valores residuales de los activos.

BOE 312 de 30 desembre del 2006

Així les coses, ACS i la resta de socis promotors es van embutxacar els 1.350 milions que el PP ja ha anunciat que es repercutiran en els rebuts de la llum.
Però en tota esta història hi ha un fet molt rellevant, que hem conegut fa poc. El govern popular de Mariano Rajoy, va prorrogar, de 5 a 25 anys, el termini de les empreses gasístiques per reclamar les indemnitzacions. En el cas que ens ocupa, sense esta modificació legislativa, l’estat (tots nosaltres) ens haguérem estalviat la indemnització.
Dimarts a la Diputació vaig presentar una nova moció demanant que la institució es personés en el procés judicial com part interessada, i en representació dels municipis afectats, per a perseguir via administrativa i penal als responsables. 
Però el PP ha esmenat la proposta, dient que de desmantellar, de moment res de res, i que d’investigar, només al govern del PSOE. I va ensenyar els butlletins oficials on figuraven les decisions preses pel govern socialista, i va afirmar arrogant, que la meua acusació era una mena de llegenda urbana, i que estes coses es fan al BOE, no al Palco del Bernabeu (sic)
Té raó. Per això còpie ací baix el BOE on apareix la modificació aprovada pel PP de Rajoy i Moliner i Barrachia i la “banda del empastre”.

ORDEN  IET/2805/2012, de 29 de deciembre, por la que se modifica la Orden ITC/3995/2006, de 29 de diciembre, por la que se establece la retribución de los almacenamientos subterráneos de gas naturalinculidos en la red básica.

Los apartados 2 y 3 del artículo 5 quedarán redactados como sigue:

Obviarem el 2 per no ser d’interés, i passem directament al 3

3. En el caso de que el titular de la concesión de explotación del almacenamiento solicite la extinción de la misma en el plazo máximo de veinticinco años ... la resta no canvia.

BOE 313 de 29 de desembre de 2012

I ja em disculparan si ha quedat llarg, però més llarg se’ls faran els anys que estaran pagant en els seus rebuts de la llum, la indemnització que va regalar el PSOE i que quan anava a caducar, el PP va salvar voluntàriament, per fer encara més rics, als seus amigatxos. Els del Palco del Bernabeu.