05 de desembre, 2013

"STAKEHOLDERS" - Mediterráneo- 05.12.13

Els stakeholders són totes aquelles persones o grups que influeixen o estan influïdes per les decisions que pren una organització. En el cas d'una empresa estaríem parlant dels accionistes, la direcció, els treballadors, els sindicats, però també de la competència, els lobis, el govern amb les seues normes, les associacions de consumidors...
En la política és exactament igual. Cada decisió que pren el partit (la seua direcció, els seus representants públics...) influeix en tots els seus stakeholders, i a l'hora està influïda per ells. Els altres partits, la militància, la premsa, la ciutadania... És impossible, i no seria bo obviar eixe entorn. Però en cas de conflicte, caldrà privilegiar uns stakeholders respecte als altres.
Davant d'una moció, d'una proposta, o un pressupost, el partit es veu abocat a decidir quin ha de ser el seu vot. I això és tant com decidir el vot en funció de com afecta als administrats, o de com et situa per comparació amb altres partits.  Has de triar entre com et pot influir electoralment en funció de les crítiques dels adversaris, o en com afecta efectivament a la societat. Fent-ho curt, has de decidir si importa més el que es vota, o el qui ho proposa. I davant esta dicotomia, nosaltres apostem per beneficiar a la ciutadania, malgrat que ens coste crítiques severes, de qui veu la política com una confrontació entre partits. Nosaltres l'entenem com un instrument per canviar les coses.