26 de març, 2015

"EL CASINO ANTIC" - Mediterraneo - 26.03.15

Aprofite la columna per agrair al Casino haver creat un espai de debat, existent a altres ciutats, i que no hi havia a Castelló. Parlar, i sobretot escoltar, és un exercici social més que saludable, indispensable.
Dilluns vaig tenir l’ocasió dictar una conferència que vaig titular “Un nou contracte social”, i que després d’una breu anàlisi de la situació pretenia deixar clar quin era el nostre model de relació entre l’administració i la societat.
Max Weber va escriure a “El polític i el científic” que els dos pecats mortals en la política eren l’absència de finalitats objectives, i la falta de responsabilitats.
L’objectiu de Compromís és la millora de la qualitat de vida, i vaig posar exemples d’accions en matèria d’habitatge, sanitat i educació, medi ambient, seguretat ciutadana, comerç i serveis, transports públics i mobilitat, paisatge urbà, mercat laboral, cultura de l’oci i l’esport, fiscalitat: i administració i gestió.
I òbviament l’assumpció de responsabilitats, tant en clau interna (allò que farem per aconseguir una administració més transparent i més eficaç i eficient); com externa (aquelles que tenen a vore amb la relació de l’administració amb administrats i empreses). Totes dues, relacionades amb la RSC. Les empreses amb bones pràctiques laborals, socials i mediambientals, seran millor puntuades als concursos.
Tenim un bon equip, tenim les idees clares, i la disponibilitat per assumir la responsabilitat de governar. Ara depén de vostés.