29 d’agost, 2012

"EL CONSELLER ROSADO" - Mediterráneo - 30.08.12


Esta setmana, el Conseller Luís Rosado, en visita a l’Hospital Provincial ha fet unes declaracions que m’han precipitat al teclat. Concretament el Conseller ha afirmat que l’assistència sanitària a les persones sense recursos hauria de ser assumida per les ONGs. I després ha afegit que la Generalitat té “convenis i estructures de relació” amb ONGs. S’ha de ser atrevit! Òbviament no perdré l’ocasió de dir-li-ho personalment en el proper Patronat de l’Hospital Provincial que el presideix i del que jo en forme part.
L’obligació moral, ètica, però també constitucional de protegir la salut, correspon a l’Administració. L’article 43 de la CE estableix que “correspon als poders públics organitzar i tutelar la salut pública a través de mesures preventives i de les prestacions i serveis necessaris. La llei establirà els drets i deures de tothom en aquest punt”.
És cert per tant, que mitjançant la llei es pot organitzar el sistema de salut públic de diferents formes, entre elles la de conveniar amb organitzacions no governamentals la prestació d’algunes prestacions sanitàries o socials. És a dir, l’administració no presta un servei directament, i li’l encarrega a una ONG. Este és el fonament bàsic de la majoria de convenis que cada dia signa la Generalitat, les diputacions o els ajuntaments.
El problema ve quan a l’Administració no paga a les organitzacions. El Conseller Rosado sap que hi ha moltes ONGs d’assistència sociosanitària que no poden prestar serveis perquè la Generalitat s’ha gastat els diners en la pensió de Bernie Ecclestone.
Miembros de la asociación durante las jornadas de protesta.I ara és quan em diran demagog. Doncs bé, jo els demane que pensen si també fan demagògia les familiars de persones afectades per la síndrome de Down que han acampat a la porta del seu local este estiu. Si fa demagògia l’incombustible Marmaneu (i el seu equip) buscant on allotjar els malalts d’Alzheimer. O la gent de les associacions d’afectats per l’esclerosi múltiple, fibromiàlgia, etc. És a dir, aquella gent que rebia assistència pal·liativa per part d’ONGs que suplien l’Administració, i ara no poden perquè el Conseller Rosado no paga els convenis signats.