27 de febrer, 2013

"SMART CITY" - Mediterráneo - 28.02.13L'alcalde parla amb desimboltura, bé, no, tornem a començar. L'alcalde parla sovint del concepte d'Smart City. Es tracta d'un anglicisme per definir la tendència a incorporar als rendiments de les ciutats, no només el capital físic (infraestructures), sinó també el capital intel·lectual i social (infraestructura social).
Resumiré. Es tracta de posar les noves tecnologies al servei de l'eficiència i eficàcia. Per exemple, els contenidor de recollida de fem hauran de tindre un sensor que indique quan estan plens, i eixe avís, via informàtica arribarà al camió que fa la recollida. Això significa un important estalvi en combustible i horaris de personal, ja que el camió no ha de perdre el temps voltant per vore quin contenidor està ple, sinó que va directe on toca. I com això el mateix amb la senyalització vertical lluminosa, capaç per exemple d'autorregular-se en funció del trànsit. Fa uns anys semblava ciència ficció, hui és tecnològicament possible. Però molt car. I la ciutat no pot fer la inversió.
I el que està passant és que les grans multinacionals venen a l'ajuntament a convèncer a tècnics i sobretot a polítics de les bondats, i quan els hi contesten que no hi ha diners, fan una contraproposta: “Nosaltres invertirem els nostres propis diners en tecnologia, però per tal que siga rendible, has de fer un sol concurs que  incorpore els serveis de zona blava, senyalització horitzontal, vertical i semafòrica, recollida selectiva del fem, i reg. I no podrà ser per un període inferior a 6 anys, o no ens ix rendible”. I si l'Ajuntament pica,vol dir deixar fora del concurs 5, 6 o 7 empreses locals que actualment presten eixos serveis, i que no podran competir contra una multinacional. 
Una ciutat intel·ligent, és la que protegeix les seues empreses, els seus comerços, els llocs de treball, la tecnologia i investigació local... Esta mateixa setmana veiem com Pep Gómez, emprenedor local de 20 anys, se'n va als EUA amb un beca NYC Venture Fellows, per desenvolupar un sistema d'intel·ligència social. Dramàtic. Una ciutat intel·ligent, no deixaria marxar a la gent que la pot posar en marxa, ni arruïnaria les seues empreses.