26 d’octubre, 2013

TAX, LIES AND PLASMA DISPLAY" - Levante-EMV- 26.10.13

Confie que hauran reconegut en el títol de l'article, un homenatge a aquella sorprenent òpera prima d'Steven Soderbergh, que ací es va dir: Sexe, mentides i cintes de vídeo. M'ha vingut al cap pensant en la roda de premsa que l'equip econòm... que l'equip d'economia del govern municipal, va fer a primers de setmana, per explicar les modificacions de les ordenances fiscals que ens sagnaran en 2014.
Reconec que això de “plasma display” ve una miqueta forçat pensant en les pantalles de plasma de Rajoy. Ací encara no han arribat a tant, però per la resta...”tax and lies”, impostos i mentides. 
Van comparéixer els responsables i van explicar les novetats, que en boca d'ells tot eren bonificacions, congelacions, descomptes... Tot bonic. Però clar, quan preguntes quina previsió d'ingressos hi ha per a l'any 2014 provinents de impostos, taxes i preus públics, i veus que serà de 3 milions d'euros més que l'any 2013, la cosa no quadra. Perquè la població de Castelló no ha augmentat, tot el contrari. I l'aflorament de possibles nínxols de frau fiscal no explica ni de bon tros este increment. 
I quan entres al detall, ho veus clar. Sense vocació de ser exhaustiu podem repassar les novetats més interessants. Hi ha un increment de taxes per ocupació de via pública per, part dels caixers automàtics dels bancs. En funció de la categoria del carrer, els increments són del 80, 40 i 15%. No només ens sembla just, sinó que ho vam defensar en el plenari fa 6 mesos i el PP va dir que era impossible i il·legal. Mentien. Aplaudirem la seua rectificació. I hi haurà bonificacions en l'IBI de determinades ONG's, la idea és tan bona, que va ser un proposta de Compromís; que és també l'únic grup que ha fet aportacions a la nova ordenança. Fins ací la cal, ara l'arena.
Per a que vegen el grau de sofisticació de les mentides posarem l'exemple dels contenidors d'obra. El PP anuncia que la taxa continuarà congelada. Però no és cert. Fins ara el permís era per a 30 dies, ara pel mateix preu només podràs ocupar l'espai 15 dies. Això és un increment formal del 100% per a tota obra que dure més de dues setmanes.
Un altre bon exemple és el transport urbà, que segons el PP també tindrà les tarifes congelades. Mentida parcial. Fins ara el col·lectiu de la tercera edat no pagava, a partir d'ara pagarà. Per tant, per a un col·lectiu (especialment sensible econòmicament) si que hi haurà un increment. 
O el fem. Diu el PP que la taxa del fem es congelarà. Veritat a mitges també. Perquè sent cert que no augmentarà el rebut, no és menys cert que dilluns RECIPLASA aprovarà un increment del 3% i que l'Ajuntament de Castelló l'haurà de pagar. I eixe increment eixirà també de la butxaca de la ciutadania. O d'on creuen que ix tots i cada un dels euros que gestiona l'equip de govern? Si no es repercuteix directament sobre el rebut, és per una qüestió tècnica, ara la taxa cobreix el 94%, amb l'increment arribaria al 97. La qual cosa en un moment on la facturació de l'empresa està caient perquè recull menys tones a causa de la crisi, representaria un risc de que finalment la taxa superes el 100%, i això, tot simplement és il·legal.
Però on la tergiversació formal de la veritat resulta més obvia és en l'IBI. A vore si els ho sé explicar bé. En el rebut de l'IBI que tots rebem hi ha dues xifres a analitzar. La base sobre la que es calcula l'impost, i el percentatge que hi carrega l'ajuntament. La base és  el valor cadastral de l'immoble. Com recordaran fa un parell d'anys el govern central va revisar a l'alça el valor cadastral de les propietats. L'increment va ser de tal magnitud que s'ha escalonat en diferents exercicis, de forma que cada any augmenta un 10% el preu base sobre el que es calcularà l'impost. L'Ajuntament, per la seua banda aplica un percentatge, concretament el 0'85% (que està en la franja més alta dels que pot aplicar). Nosaltres hem demanat cada any, que l'ajuntament rebaixés al mínim legal possible el percentatge, ja que té garantit un increment d'ingressos progressiu, gràcies a la revalorització de la base. Sense cap èxit. El PP ara anuncia que per als immobles que tinguen un valor inferior a la mitjana, rebaixarà el percentatge del 0'85 al 0'80. Oculta però, la part que jo els acabe d'explicar. 
Allò cert és que tots i cada un de vostés voran com el rebut de l'IBI els augmenta respecte a l'any anterior, als més afortunats els augmentarà molt; als més desafortunats moltíssim. 
Ja ho han vist, Tax and Lies. Impostos i mentides. Només els falta explicar-ho des d'una pantalla de plasma, i ja tenim pel·lícula.