30 de gener, 2014

"COMISSIÓ DE TRANSPARÈNCIA"- Mediterráneo- 30.01.14

A vore, aclarim les coses en públic, i així després no hi haurà sorpreses. EU va presentar un moció sobre transparència municipal, i posteriorment acceptà una esmena de Compromís, que va conduir a una redacció conjunta dels dos grups, que va permetre que s'aprovés per unanimitat en el passat plenari.
El text aprovat diu literalment que la comissió “Haurà d'acordar un conjunt de mesures que aprofundisquen en la transparència i la informació, el bon govern i el desenvolupament de la democràcia participativa en el món local. Tractant entre d'altres les mesures a adoptar en cas d'imputacions formals en causes de corrupció, la política salarial dels càrrecs electes i de lliure designació, i les modificacions reglamentaries encaminades a permetre la participació de la societat civil al punt de precs i preguntes dels plenaris”.
Això és el que vam aprovar, i això és el que hem de complir. Ho explique ací perquè les declaracions del portaveu del PP intentant redefinir a la baixa les competències de la nova comissió, em van preocupar molt. 
La gran desconfiança que té la gent en els seus representants polítics, guanyada a pols en molts casos, ha creat una escletxa enorme.  
Hem de guanyar-nos el seu respecte. La societat ha canviat en estos anys, i si nosaltres no som capaços de canviar, serà veritat que no la sabem representar. 
Major participació social en la política, més transparència, i contundència contra la corrupció, són part de la nostra fórmula, per refer lligams amb la societat.