05 de març, 2014

"UNA OPORTUNITAT" - Mediterráneo -06.04.14

En maig farà 35 any de la constitució dels ajuntaments democràtics. S'han fet moltes coses al llarg d'estos anys. Tenim tota la formalitat de la llei electoral que ens permet triar representants per un mètode democràtic, i tenim un cos legislatiu que regula el funcionament de les corporacions.
Estem millor que estàvem? Sí. Estem on hauríem d'estar? Òbviament, no. La política institucional està passant per un moment de gran desprestigi, i aquells que hauríem de ser vistos per la ciutadania com a els seus representants i defensors som percebuts, en el conjunt, com un dels principals problemes. 
Una bona prova n'és que ahir mateix a Castelló posarem en marxa una Comissió Especial, que ha de revisar el Codi de Bon Govern municipal; ha d'ajudar a desenvolupar la democràcia participativa; ha de definir la política salarial dels càrrecs electes i de lliure designació; ha de proposar mesures per aprofundir en la transparència i millorar la informació pública; i haurà de decidir quines mesures s'han d'adoptar en cas d'imputacions formals de càrrecs públics.
Siguem francs, si hem de tractar de tot això, és perquè hi ha un evident grau d'insatisfacció. Insatisfacció social, i és just dir que també, d'alguna gent que fem política. Per això hem hagut de presentar propostes com ara esta. Posar en marxa una comissió així és una oportunitat per a fer les coses bé, i congraciar-nos amb la ciutadania. Però és també un risc. Si no avancem, l'escletxa serà més gran. Depén només de nosaltres.