21 de febrer, 2015

"HONORS I DISTINCIONS" - Levante-EMV- 21.02.15

El PP de Molin...No espere, anava a escriure “el PP de Moliner” i això donaria entendre que és un PP diferent del de Carlos Fabra, i no és així. Tornaré a començar. El PP que ara controla Moliner, va proposar una modificació del reglament d'Honors i Distincions de la Diputació en el que s'acordava el procediment pel qual es podien retirar honors concedits amb anterioritat, en cas de demèrit. Que eixa possibilitat no estés contemplada ja dóna una idea del reglament.
D'altra banda, proposava l'escenificació d'un “dia anual de la província” en el que es fes entrega d'Altes Distincions al mèrit esportiu, de les arts, solidari i innovador. I de passada, si eixe any és el cas, d'alguna Medalla de la província (en qualsevol de les tres categories olímpiques, or, plata o bronzo) o de Fill Predilecte o Adoptiu.
Resumint, la novetat és eixa festa anual que mimetitza els premis que donen altres institucions com ara la Generalitat el 9 d'octubre. Confesse que no ens agrada especialment la idea. Eixe voler reforçar la “identitat provincial” no va amb nosaltres. I a més a més, pretén reforçar la condició política d'una institució com ara la Diputació, que nosaltres també discutim, i que en el millor dels casos, hauria de tindre un baix perfil polític, donada la baixa legitimitat democràtica en la forma en que som triats els diputat.
A sobre, el procediment és de tal opacitat, que no permet saber qui proposa a qui, per quina via, ni com es formalitzen les candidatures. En el Ple on s'aprovà, en nom de Compromís vaig manifestar el que havia ja advertit en la Junta de Portaveus prèvia. Calia afinar més el text, i que les candidatures, si havien d'arribar (no podem impedir que el PP amb majoria absoluta aprove la modificació) ho siguen per consens. Així és a l'Ajuntament de Castelló pel que fa als Honors i Distincions. No els vaig convèncer i van deixar el text amb totes les seues confusions. Així les coses, s'aprovà amb els vots de PP i PSOE i la nostra abstenció justificada. 
Ara ens trobem que Moliner anuncia que el dia 7 es farà l'acte i es formalitzaran les distincions. Hui divendres (ahir per al lector) encara no tenim la més mínima informació de a qui han pensat tributar homenatge.
Però la cosa és més greu, el reglament que ells van aprovar diu textualment:
El procediment per atorgar estes distincions s'iniciarà amb la convocatòria de les mateixes per part del Ple de la Corporació”, com això no s'ha produït, haurà de fer-se obligatòriament al proper plenari que tindrà lloc el dia 24.
I el reglament afegeix després: “La concessió de les distincions serà per acord adoptat per l'Excma. Diputació en Ple, prèvia instrucció del corresponent expedient en el que s'acrediten els mèrits, a proposta de la Presidència, sotmetent-se esta a exposició pública el el Butlletí Oficial de la Província i en el web de la Diputació de Castelló, per termini de 10 dies naturals, a l'efecte de presentar al·legacions o suggeriments, per quantes persones físiques o jurídiques, en sentit ampli, puguen tenir interés, incorporant-se les mateixes a l'expedient de la referència, permetent documentar l'acord plenari”.
És a dir, que de la lectura del reglament es després de forma inequívoca que hi ha dos moments processals diferents, i que han d'estar separats, si més no, per 10 dies.
En primer lloc la convocatòria de les distincions que s'ha de fer en un plenari de la diputació, i que podrà ser el dia 24 de febrer. I acte seguit, s'ha de publicar al BOP i el web corporatiu, per una període de 10 dies naturals per tal de poder fer al·legacions o suggeriments, els quals s'hauran d'incorporar a l'expedient, permetent documentar l'acord.  Acord de concessió que segons el reglament haurà de ser adoptat per la diputació en ple, un colp instruït l'expedient. 
S'inicia l'expedient el 24, es publica corrent molt el 25, i deu dies naturals després, s'instrueix l'expedient i es porta a un nou plenari per la seua aprovació. Això ens porta al dia set de març. 
Si Moliner pretén convocar un Ple extraordinari el 7 de març, jo no podré assistir, estaré a la Mascletà d'inici de festes. Si Moliner pretén no complir el reglament estudiarem la impugnació de l'acord.