25 de juny, 2015

FACILITANT LES COSES - CSN-. 25.06.15
El govern municipal ha fet un esforç important, per ajustar tant els sous dels seus membres (una reducció del 30% en el d’alcaldessa i vicealcalde i del 20% en els dels tinents d’alcalde), sense tocar els sous de l’oposició. I ho hem fet per convicció. Perquè tenim molt clar que en qualsevol sistema polític hi ha govern, però només en democràcia hi ha oposició. I precisament per això, cal tractar-la com una part fonamental del sistema democràtic, i posar al seu abast mitjans materials i econòmics per fer la seua imprescindible tasca de control i fiscalització.
També des de l’equip de govern hem reduït el nombre de persones de lliure designació, i a més a més, ho hem fet ajustant els sous a les categories professionals dels funcionaris, el que ha significat una reducció substancial en molts d’eixos sous. El PP creava llocs a mida de les persones. Per això per a determinats càrrecs demanaven un batxiller (era tot el que podia oferir la persona triada) i se li completava el sou amb complements molt difícils de justificar. Nosaltres ho hem fet al revés. Hem reduït el nombre de persones, hem dissenyat perfils professionals i sous associats; i després hem buscat les persones. Els grups de l’oposició rebran exactament el mateix tractament que rebíem nosaltres fins ara. Per tant, de nou, les reduccions en nombre i sous, les assumeix el govern.
Pel que fa als espais físics, els tres grups tenen ja un lloc on treballar. Els mateixos que teníem nosaltres fa 15 dies. Però volem millorar les condicions.  Ja els hem anunciat que anem a fer algunes modificacions estructurals per facilitar-los-hi més espai, més comoditat, i més dignitat. El PP amb 8 regidors, per exemple, ocupa l’espai que ocupava el PSOE amb 12 fa 5 anys, però creiem que no és prou digne. Volem que estiguen millor. I ho farem amb un cost reduït, perquè se’n faran càrrec els serveis municipals.
Segur que a alguns els sembla que hauriem de reduir més, creguen que no és possible. Un govern necessita una estructura mínima i de confiança. I la que proposem és austera i raonada.
El resum, ja els dic, és reduir els excessos que va cometre l’anterior govern, i dignificar la funció de l’actual oposició. Ho durem al proper ple municipal i votarem. Serà interessant escoltar les argumentacions d’uns i altres per justificar els vots a favor o en contra.