04 d’abril, 2015

"ANATOMIA D'UN DISBARAT" -Levante-EMV-04.04.15


Parlem una miqueta del que paguen vostés a l'ajuntament? Normalment la gent es refereix a eixes aportacions com “impostos”, i és cert que el nom ve ben trobat, ja que poca cosa està més imposada que això de pagar. I la gent, remuguem. Però només en primera instància.
Vull dir que quan seus a parlar de tot això, amb serenitat i sense paraulotes, la majoria de la gent compren que ha d'aportar diners per al manteniment dels serveis de la ciutat. El que passa és que la imposició ha de ser justa i transparent.
A Compromís pensem que un model impositiu es va creant en funció de les preguntes que l'administrador es planteja. El PP, sempre s'ha preguntat quants diners necessita ingressar per a fer les coses que vol fer. I eixe ha estat el seu model de pressupostos. Dissenyar les despeses, de vegades en una autèntica orgia d'egolatria; i després intentar compensar els ingressos per a fer quadrar el pressupost. Durant any hem vist com falsejaven els comptes pressupostant milions d'euros d'ingressos que mai van arribar (venda de sòl públic, transferències d'altres administracions...), però que eren el que els permetien la ficció d'intentar fer creure que farien coses que després no han fet (Parc dels xiquets, Centre Juvenil a la fàbrica Dávalos...)
Nosaltres fem el plantejament invers. Quins serveis hem de prestar a la ciutadania? I quin és el preu just que la ciutadania ha de pagar per eixos serveis? Casar la resposta a les dues preguntes et dóna mig pressupost. Si el pressupost d'inversions neix, com pretenem, d'un vertader procés de participació ciutadana (no esta broma a la que el PP li diu pressupost participatiu), la ciutadania sabrà quan costen les seues pròpies propostes i en conseqüència, valoraran la necessitats d'ingressos de l'ajuntament.
Posem un exemple de com ha funcionat el PP. L'ajuntament té estipulades unes taxes per als guals. El gual determina una reserva particular d'una porció de sòl públic, impedint a la resta aparcar. Però a l'hora de fer complir les ordenances el PP mira cap un altre costat. Castelló està ple de guals que fa anys que no paguen la llicència, i les plaques continuen penjades. Els conductors no tenen manera de saber qui paga i qui no (la policia tampoc), i no poden assumir riscos, així que quan veuen una placa segueixen, busquen i acaben... aparcant en zona blava i pagant. Per això no persegueix el frau en els gual, que és de milers d'euros anuals. 
El PP ha privatitzat l'espai públic. La zona blava que podia ser acceptable en la seua proposta original de generar rotació en zones comercials, ha esdevingut tot un altra cosa. Hui la zona blava s'estén a zones sense necessitat de rotació, amb l'única justificació de garantir-li a l'empresa concessionària uns ingressos anuals, perquè això representa ingressos a l'ajuntament. El govern municipal popular està més pendent de generar ingressos, tot i que siga afavorint una empresa; que d'aconseguir que la ciutadania pague preus justos pels serveis que rep. I en això també les diferències de criteri entre ells i nosaltres, són insalvables. 
Nosaltres combatrem eixe frau, i això tindrà diferents conseqüències. Primer incrementar els ingressos municipals cobrant a qui correspon les taxes pendents dels diferents exercicis, i la sanció si cal. Segon, per la via de l'anul·lació del guals que no paguen, guanyar espais per a l'aparcament gratuït en superfície. I el tercer serà la conseqüent revisió del contracte de la zona blava per dimensionar-lo a les actuals necessitats. 

Un altre dia, si volen, parlarem de l'IBI. De com la mòrbida mania de créixer sense control del PP, ha convertit en sòl urbanitzable el que eren camps agrícoles (matant un sector i privant-nos d'un cinturó verd), fent que hui siga molt més car i pague IBI urbà, tot i que no es previsible que ho siga en una dècada. Potser caldrà aprofitar la revisió del PGOU per retornar-li la condició de rural, apostant per la recuperació de la seua condició. Ingressarem menys diners, sí, però és que amb un gestió pulcra, amb menys, farem més. Si vostés volen, clar.