06 de maig, 2015

"TENIEM RAÓ NOSALTRES" - ACN - 07-05-15

L’any 2002, el meu partit va presentar un ambiciós Pla Especial de Protecció del Centre Urbà, que n’incloïa un de Remodelació i Habitabilitat del Casc Històric, i un altre de Protecció del Comerç de la Ciutat, molt vinculat al primer.
Dèiem, per exemple  “pensem que el model d’urbs expandida pel que s’aposta és una bomba. No és sostenible. Tenim el convenciment que la tendència ha de ser anar a cascs urbans habitats i habitables. Construir ciutats econòmicament, ecològicament i socialment sostenibles. La recuperació de la ciutat històrica ha de realitzar-se fent compatibles diverses funcions com la de residencia, la del sector serveis (oficines) i el comerç especialitzat i tradicional”.
Els qui pensem la ciutat hem d’assumir una política de generar proximitat, no dispersió. Fent evitables desplaçaments amb vehicles particulars, evitem contaminació, els ciutadans estalvien diners, s’eviten embussos que son generadors d’estats de nervis que fan que la ciutat siga estressant i poc amable, i es guanya temps que pot dedicar-se a altres coses. Planificar és la paraula clau”.: “Cal redactar un pla integral dirigit a millorar la mobilitat i caldrà fer més accessibles les vivendes al centre. Més atractives i més econòmiques”.
I fèiem propostes molt concretes, com un concurs de rehabilitació de façanes i interiors, amb premis econòmics que incentivaren als particulars. O un programa de rehabilitació d’habitatges i locals buits, a càrrec del propi ajuntament (en aquell moment teníem GUMSA i ara encara tenim els joves que formem en oficis de construcció a Tetuan 14). I tot a canvi de l’usdefruit fins que l’ajuntament recuperés la inversió. És el que es diu un win-win. Tots guanyem. La ciutat, els joves que poden treballar, i el propietari que treu al mercat un immoble rehabilitat a cost zero. Ja aleshores, parlàvem d’una Inspecció Tècnica d’habitatges, que incloïa l’eficiència energètica. 

Ens van votar que no a tot. Ara tothom en parla, aleshores ens miraven  com si fórem extraterrestres. Hem perdut una dècada, i moltes oportunitats. Teníem raó nosaltres. No hauríem de deixar que ens torne a passar. Confien en nosaltres. Afronten el futur amb valentia.